Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů na e-shopu Rozvaděč.cz v souladu s nařízením EU ochraně osobních údajů platným od 25.5.2018

Callipso Pardubice s.r.o.

Generála Svobody 56
533 51 Pardubice – Rosice

Společnost zapsaná v OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29714.

IČO 25297236

Zpracování OÚ za účelem odbavení objednávky na e-shopu 

V rámci úspěšného odbavení objednávky odeslané klientem z webu www.rozvadec.cz zpracovává správce OÚ, společnost Callipso Pardubice s.r.o., v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, osobní údaje zákazníka nezbytně nutné pro zpracování objednávky, a to jméno, příjmení, dodací a fakturační adresu, telefonní kontakt a e-mail. Tyto údaje jsou správcem uchovávány po dobu nezbytně nutnou, a to až 10 let od provedení objednávky. Údaje jsou evidovány v interním systému správce, ke kterému mají přístup pouze zaměstnanci správce OÚ. Správce OÚ nebude tyto údaje používat k marketingovým účelům.

Správce OÚ je oprávněn předat pro naplnění účelu osobní údaje zákazníků v nezbytném rozsahu následujícím subjektům – příjemcům:

1)    Přepravním společnostem

2)    Externím poskytovatelům služeb – účetních, právních, či jiného poradenství, poskytovatelům IT/IS služeb

Zpracování OÚ za účelem zpracování zpráv z kontaktního formuláře 

Pokud zákazník udělí souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem kontaktování správce OÚ přes kontaktní formulář a následného zpracování dotazu správcem OÚ, je správce OÚ, společnost Callipso Pardubice s.r.o., v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, oprávněn nakládat s osobními údaji zákazníka za účelem zpracování požadavku zákazníka. Osobními údaji zákazníka může být v tomto případě jméno, e-mail a telefonní kontakt a správce OÚ má oprávnění s nimi nakládat jen po dobu nezbytně nutnou k vyřízení požadavku zákazníka. K osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci správce OÚ. Správce OÚ neposkytuje tyto údaje žádným třetím stranám a nebude tyto údaje používat k marketingovým účelům.

Zpracování OÚ za účelem nezávislého hodnocení nákupu a spokojenosti zákazníka

Zpracování osobních údajů je prováděno na základě uděleného souhlasu zákazníka. Správce OÚ je oprávněn předat pro naplnění účelu osobní údaje zákazníků v nezbytném rozsahu následujícím subjektům – příjemcům:

  • Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ 02387727

Po provedení objednávky na e-shopu www.rozvadec.cz je správce OÚ na základě svého oprávněného zájmu oprávněn zaslat zákazníkovi dotazník nezávislého hodnocení nákupu a spokojenosti. Správce OÚ předává osobní údaje zákazníka nezbytně nutné pro zaslání dotazníku nezávislého hodnocení nákupu společnosti Heureka Shopping s.r.o. Následně zasílá Heureka Shopping s.r.o. v rámci programu Ověřeno zákazníky zákazníkovi dotazník, ve kterém zákazník může hodnotit průběh objednávky a spokojenost se službami internetového obchodu. Správce OÚ předává společnosti Heureka Shopping s.r.o. za tímto účelem e-mailový kontakt zákazníka uvedený v objednávce zboží na e-shopu a informace o nákupu konkrétního zboží. Tyto údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou.

Zákazník má právo:

  1. odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů;
  2. žádat o sdělení, zda o něm Správce OÚ zpracovává osobní údaje, a o poskytnutí konkrétních informací;
  3. požádat o opravu a doplnění osobních údajů v případě jejich nepřesnosti či neaktuálnosti;
  4. žádat o výmaz osobních údajů (jejich likvidaci a další nezpracovávání);
  5. požádat o omezení zpracování svých osobních údajů;
  6. právo podat proti zpracování osobních údajů zájmů námitku;
  7. právo podat proti stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

Za tímto účelem je možné se obrátit na e-mail info@rozvadec.cz.

X